พลเรือตรีปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี งป.65 และได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 นาย ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

Release Date : 15-09-2022 12:00:00
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี งป.65 และได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 นาย ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี งป.65 และได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 นาย ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี งป.65 และได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 นาย ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง