ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวน ของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 14 นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ กองเรือลำน้ำ เข้าร่วมแสดงความยินดี

Release Date : 14-09-2022 18:10:00
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวน ของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 14 นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ กองเรือลำน้ำ เข้าร่วมแสดงความยินดี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวน ของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 14 นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ กองเรือลำน้ำ เข้าร่วมแสดงความยินดี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง