พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 ก.ย.65 จำนวน 10 นายโดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องอเนกประสงค์

Release Date : 31-08-2022 14:30:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 ก.ย.65 จำนวน 10 นายโดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องอเนกประสงค์

ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ
ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 ก.ย.65 จำนวน 10 นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กองเรือลำน้ำ ขอขอบคุณพลทหารทุกนายที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตต่อไป
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองเรือลำน้ำ 
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 ก.ย.65 จำนวน 10 นายโดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องอเนกประสงค์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง