กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันที่ 11 สิงหาคม 2565

Release Date : 11-08-2022 18:00:00
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันที่ 11 สิงหาคม 2565

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น.
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรส ร่วมพิธี ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.) พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 91 รูป นิมนต์จาก วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดชิโนรสารามวรวิหาร และวัดนาคกลางวรวิหาร 2.) พิธีปล่อยพันธุ์ปลาดุกด้าน โดยเป็นปลาดุกหน้าเขียง จำนวน 91 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท่าเทียบเรือ หอประชุมกองทัพเรือ 3.) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล 4.) พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 5.) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องเจ้าพระยา โดยมีการแพร่ภาพการจัดพิธีของหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมกัน ผ่านการถ่ายทอดสดทางโปรแกรม ZOOM ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ในการนี้
 
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยภริยาได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองเรือลำน้ำ
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันที่ 11 สิงหาคม 2565
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง