พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของกองเรือลำน้ำ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมอัฐิ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) อดีตผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ

Release Date : 11-08-2022 08:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของกองเรือลำน้ำ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมอัฐิ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) อดีตผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ

ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของกองเรือลำน้ำ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมอัฐิ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) อดีตผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมลง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565  ณ ศาลา 1 วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
#กองเรือลำน้ำ
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของกองเรือลำน้ำ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมอัฐิ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) อดีตผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง