กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา

Release Date : 09-08-2022 18:00:00
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2565 ณ วัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรส ตลอดจนกำลังพลจิตอาสาจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การทำความสะอาดพื้นที่รอบพระอุโบสถพื้นที่ภายในลานวัด ตัดแต่งกิ่งไม้ งานทาสี และปลูกต้นไม้บริเวณลานอเนกประสงค์ การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กวัดครุฑ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับศูนย์เด็กเล็กวัดครุฑ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนวัดครุฑ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ได้แก่ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การบริการตัดผม การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับการตรวจรักษาเบื้องต้นพร้อมตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นสายตา การให้บริการซ่อมจักรยานและรถจักรยานยนต์เบื้องต้น การให้บริการซ่อมทำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ การบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูกจาก รพ.ธนบุรี และการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
 
ในเวลาต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบคูคลองให้กับชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย โดยมีผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เป็นผู้รับมอบ ภายใต้ชื่อโครงการ “ คลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี” ซึ่งกองทัพเรือ ร่วมกับ ชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย ได้ดำเนินการพัฒนาคูคลอง โดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย ชุมชนมีความน่าอยู่ และมีสภาพภูมิทัศน์สวยงามให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ในการนี้
 
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
นำกำลังพลจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ จำนวน 15 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ด้วย
#จิตอาสา
#กองทัพเรือ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง