พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ นำกำลังพลจิตอาสาของ กองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางนาใน พระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล

Release Date : 09-08-2022 18:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ นำกำลังพลจิตอาสาของ กองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางนาใน พระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล

ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ นำกำลังพลจิตอาสาของ กองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางนาใน พระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการตัดแต่งพุ่มไม้ การกวาดเศษขยะใบไม้แห้งรอบลานวัด และการกวาดทำความสะอาดรอบพระอุโบสถ ให้มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ         พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนร่วมกับชุมชน    ให้มีความสะอาดมีสภาพแวดล้อมที่ดี อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดบางนาใน พระอารามหลวง เขตบางนากรุงเทพมหานคร
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือ
#กองเรือยุทธการ
#กองเรือลำน้ำ
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ นำกำลังพลจิตอาสาของ กองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางนาใน พระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง