นาวาเอก ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 ส.ค.65 จำนวน 2 นาย ณ หน้าห้องธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

Release Date : 27-07-2022 00:00:00
นาวาเอก ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 ส.ค.65 จำนวน 2 นาย  ณ หน้าห้องธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
นาวาเอก ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ
กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
และของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 ส.ค.65 จำนวน 2 นาย 
ณ หน้าห้องธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
กองเรือลำน้ำ ขอขอบคุณพลทหารทุกนายที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถและขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตต่อไป 
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองเรือลำน้ำ 
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 ส.ค.65 จำนวน 2 นาย  ณ หน้าห้องธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง