ผู้บัญชาการทหารเรือ นำกำลังพลจิตอาสา ในส่วนของ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย

Release Date : 25-07-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ นำกำลังพลจิตอาสา ในส่วนของ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย

ผู้บัญชาการทหารเรือ นำกำลังพลจิตอาสา ในส่วนของ กองทัพเรือ
จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย
 
      วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่วัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีกำลังพลจิตอาสาในส่วนของกองทัพเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ นำโดย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน สถาบันการศึกษาและ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
       สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ
การกล่าวปฏิญาณตน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดรวมถึงการตัดแต่งกิ่งไม้และทาสีโดยรอบพระอุโบสถ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดอัมพวา ชุมชนวัดอัมพวา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวา การมอบอุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอน ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวา การพัฒนาพื้นที่ชุมชนวัดอัมพวาและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ได้แก่ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การบริการตัดผม การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับการตรวจรักษาเบื้องต้น การให้บริการซ่อมรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ เบื้องต้น
การให้บริการซ่อมทำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ การให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 
ในการนี้ 
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์   ดิลกนรนารถ 
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังพลจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ จำนวน 10 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ด้วย 
   
#จิตอาสา
#กองทัพเรือ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ นำกำลังพลจิตอาสา ในส่วนของ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง