ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลัยข้อพระกร เนื่องในงานวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้น เวลา 1000 ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้ว

Release Date : 18-07-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลัยข้อพระกร เนื่องในงานวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้น เวลา 1000 ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้ว

ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 
เวลา 0900 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ 
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 
ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลัยข้อพระกร เนื่องในงานวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้น เวลา 1000 ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการนำกำลังพลของ กองเรือลำน้ำ
จำนวน 40 นาย บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ 
ณ ห้องอเนกประสงค์  กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ครบ 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 
การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งโรงพยาบาลต่าง ๆ ยังมีความต้องการเลือดไปช่วยในการรักษาชีวิตของประชาชนได้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 
ครบรอบ 49 ปี วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
ในการนี้ด้วย 
ทั้งนี้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของพลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
# รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราฎร์ศรัทธา
# กองทัพเรือ
# กองเรือยุทธการ
#กองเรือลำน้ำ
...........

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลัยข้อพระกร เนื่องในงานวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้น เวลา 1000 ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้ว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง