กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือลำน้ำครบรอบ 49 ปี 27 กรกฎาคม 2565 โดยจัดกำลังพลของกองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

Release Date : 13-07-2022 00:00:00
กองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือลำน้ำครบรอบ 49 ปี  27 กรกฎาคม 2565 โดยจัดกำลังพลของกองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบางนานอก เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร

ในวันอังคารที่ 
12 กรกฎาคม 2565 
กองเรือลำน้ำ 
กองเรือยุทธการ 
จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กองเรือลำน้ำครบรอบ 49 ปี 
27 กรกฎาคม 2565
โดยจัดกำลังพลของกองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์
วัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 
โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การกวาดทำความสะอาดลานวัด การตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบวัด 
การล้างทำความสะอาด
ห้องสุขาของวัด 
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019(โควิด-19 )
อย่างเคร่งครัด 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือลำน้ำครบรอบ 49 ปี  27 กรกฎาคม 2565 โดยจัดกำลังพลของกองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบางนานอก เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง