พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธประจำกาย ของการฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำระดับผู้ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ 2565 เพื่อให้กำลังพลที่จะไปผลัดเปลี่ยนที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น

Release Date : 05-07-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธประจำกาย ของการฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำระดับผู้ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ 2565 เพื่อให้กำลังพลที่จะไปผลัดเปลี่ยนที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น

ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธประจำกาย ของการฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำระดับผู้ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ 2565 เพื่อให้กำลังพลที่จะไปผลัดเปลี่ยนที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)วาระ ต.ค.65 มีความรู้ความชำนาญในการใช้อาวุธประจำกายที่มีใช้งานใน นรข. ที่สนามยิงปืนหนองกระจง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 
จากนั้น ได้ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติราชการที่ หมู่เรือรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ (มรภ.ฐท.สส.) เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของกำลังพล กองเรือลำน้ำ ที่มาปฏิบัติราชการ ณ ท่าเรือแหลมเทียน และท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ และ เวลา 1530 ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ ได้เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับกำลังพลของกองเรือลำน้ำ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ที่สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 
.

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธประจำกาย ของการฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำระดับผู้ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ 2565 เพื่อให้กำลังพลที่จะไปผลัดเปลี่ยนที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง