พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีผูกผ้าสามสี และคล้องพวงมาลัย เรือ ล.158 และเรือ ล.159 ในโอกาสที่ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด ได้ส่งมอบเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน 2 ลำ

Release Date : 30-06-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์   ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีผูกผ้าสามสี และคล้องพวงมาลัย  เรือ ล.158 และเรือ ล.159  ในโอกาสที่ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด ได้ส่งมอบเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน 2 ลำ

ในวันพฤหัสบดีที่ 
30 มิถุนายน 2565 
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  
ดิลกนรนารถ 
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีผูกผ้าสามสี และคล้องพวงมาลัย 
เรือ ล.158 และเรือ ล.159  ในโอกาสที่ บริษัท
โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด ได้ส่งมอบเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน 2 ลำ ให้กรมอู่ทหารเรือ และ 
กรมอู่ทหารเรือได้ส่งมอบเรือดังกล่าวให้กับ 
กองเรือลำน้ำ 
กองเรือยุทธการ ไว้ใช้
ในราชการ เพื่อเป็นสิริมงคลกับเรือ และเป็นขวัญกำลังใจกับกำลังพลประจำเรือ ในการนำเรือออกปฏิบัติราชการต่อไป  
ณ กองบังคับการ
หมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์   ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีผูกผ้าสามสี และคล้องพวงมาลัย  เรือ ล.158 และเรือ ล.159  ในโอกาสที่ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด ได้ส่งมอบเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน 2 ลำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง