พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคลำน้ำหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำระดับผู้ปฏิบัติ ของกำลังพลผลัดเปลี่ยนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ

Release Date : 27-06-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคลำน้ำหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำระดับผู้ปฏิบัติ ของกำลังพลผลัดเปลี่ยนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ

 
ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคลำน้ำหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำระดับผู้ปฏิบัติ ของกำลังพลผลัดเปลี่ยนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดภูมิฐารามราชเจริญ (วัดหาดทนง) ตำบลหาดทนง  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกตลอดจนรับทราบผลการฝึก ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการฝึกต่อไป การฝึกภาคลำน้ำ นั้นเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ในเรือทุกประเภท ที่มีใช้งานในหน่วย นรข. อีกทั้งสามารถปฏิบัติงาน ตามหลักนิยม ยุทธวิธีการปฏิบัติการลำน้ำได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
 
#กองเรือลำน้ำ
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคลำน้ำหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำระดับผู้ปฏิบัติ ของกำลังพลผลัดเปลี่ยนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง