พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับและขอบคุณ พลเรือโท เกรียง ชุณหชาติ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ที่ให้การอนุเคราะห์ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ใช้พื้นที่ ร้อย.รปภ.สพ.ทร.ในฝึกหลักสูตรการปฏิบัติกา

Release Date : 06-06-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับและขอบคุณ พลเรือโท เกรียง ชุณหชาติ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ที่ให้การอนุเคราะห์ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ใช้พื้นที่ ร้อย.รปภ.สพ.ทร.ในฝึกหลักสูตรการปฏิบัติกา

ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับและขอบคุณ พลเรือโท เกรียง ชุณหชาติ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ที่ให้การอนุเคราะห์ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ใช้พื้นที่ ร้อย.รปภ.สพ.ทร.ในฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ(ระดับผู้ปฏิบัติ)ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
หลังจากนั้น ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม 
การฝึกหลักสูตรการปฎิบัติการตามลำน้ำ(ระดับผู้ปฏิบัติ) เพื่อฝึกอบรมกำลังพลทดแทน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)
ในวาระตุลาคม 2565 ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความรู้ในเรือทุกประเภทที่มีใช้งานใน นรข. อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานตามหลักนิยมยุทธวิธีการปฏิบัติการตามลำน้ำ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ณ กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับและขอบคุณ พลเรือโท เกรียง ชุณหชาติ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ที่ให้การอนุเคราะห์ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ใช้พื้นที่ ร้อย.รปภ.สพ.ทร.ในฝึกหลักสูตรการปฏิบัติกา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง