พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ หน้าห้องธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

Release Date : 02-06-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  ณ หน้าห้องธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ในวันพฤหัสบดีที่ 
2 มิถุนายน 2565 
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  ณ หน้าห้องธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ 
กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองเรือลำน้ำ 
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  ณ หน้าห้องธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง