ผู้บัญชาการทหารเรือ นำกำลังพลจิตอาสา ในส่วนของ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

Release Date : 02-06-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ นำกำลังพลจิตอาสา ในส่วนของ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ประจำปี 2565 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

ผู้บัญชาการทหารเรือ นำกำลังพลจิตอาสา ในส่วนของ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ประจำปี 2565 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
 
      วานนี้(1 มิถุนายน 2565) กองทัพเรือจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม
ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ประจำปี 2565  โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีกำลังพลจิตอาสาในส่วนของกองทัพเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ นำโดย นางศิริรัตน์  นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน สถาบันการศึกษาและ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
       สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายสักการะ การกล่าวปฏิญาณตน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบวัดหงส์รัตนาราม ชุมชนวัดหงส์รัตนารามโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม มัสยิด และชุมชนบริเวณใกล้เคียง การเยี่ยมและมอบยาเวชภัณฑ์และของใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง และประชนชน ตลอดจนการบริการด้านต่างๆ เช่น การบริการทางการแพทย์ การซ่อมจักรยานยนต์ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การตัดผม ตลอดจนการจัดรถครัวสนามประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน
ในการนี้ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ นำกำลังพลจิตอาสา ในส่วนของ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ประจำปี 2565 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง