กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 0900 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุ

Release Date : 01-06-2022 00:00:00
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565  เวลา 0900 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุ

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565  เวลา 0900 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ นำกำลังพลของ กองเรือลำน้ำ จำนวน 40 นาย บริจาคโลหิตให้กลับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องอเนกประสงค์  กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งโรงพยาบาลต่าง ๆ ยังมีความต้องการเลือดไปช่วยในการรักษาชีวิตของประชาชนได้ จากนั้น เวลา 1030 นำกำลังพลจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ จำนวน 16 นาย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ระดับสูง จัดเก็บสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งาน ให้มีความสะอาด และมีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคณะครูและนักเรียนจิตอาสาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของพลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 
# รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราฎร์ศรัทธา
# กองทัพเรือ
# กองเรือยุทธการ
#กองเรือลำน้ำ

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565  เวลา 0900 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง