พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ (ระดับผู้ปฏิบัติ)ประจำปีงบประมาณ2565 และมอบธงประจำหลักสูตร ให้กับหัวหน้านักเรียน ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขต

Release Date : 27-05-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ (ระดับผู้ปฏิบัติ)ประจำปีงบประมาณ2565 และมอบธงประจำหลักสูตร ให้กับหัวหน้านักเรียน ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขต

 
ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ (ระดับผู้ปฏิบัติ)ประจำปีงบประมาณ2565 และมอบธงประจำหลักสูตร ให้กับหัวหน้านักเรียน ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมกำลังพล ไปปฏิบัติหน้าที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง‬ (นรข.)  โดยมีกำลังพลจากสายวิทยาการ กองเรือยุทธการ และสายวิทยาการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จำนวน 86 นาย เข้ารับการฝึกอบรบในครั้งนี้

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ (ระดับผู้ปฏิบัติ)ประจำปีงบประมาณ2565 และมอบธงประจำหลักสูตร ให้กับหัวหน้านักเรียน ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขต
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง