พลเรือตรีปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการของกองเรือลำน้ำ ได้ร่วมในการประกอบพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจิมเลขเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่จำนวน 6 ลำ

Release Date : 24-05-2022 00:00:00
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการของกองเรือลำน้ำ ได้ร่วมในการประกอบพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจิมเลขเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่จำนวน 6 ลำ

ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ 
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการของกองเรือลำน้ำ ได้ร่วมในการประกอบพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจิมเลขเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่จำนวน 6 ลำ ที่ได้รับมอบจากกรมอู่ทหารเรือโดยได้รับความเมตตาจาก 
พระเดชพระคุณพระราชรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางนานอก เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา ทำพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์เจิมเลขเรือ 
ก่อนที่จะนำเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำทั้ง 6 ลำ ลงน้ำ รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับกำลังพลประจำเรือในการนำเรือออกปฏิบัติราชการต่อไป
ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการของกองเรือลำน้ำ ได้ร่วมในการประกอบพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจิมเลขเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่จำนวน 6 ลำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง