กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้รับมอบเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน 6 ลำ พร้อมทั้งเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก กรมอู่ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก ยุทธพล สิงห์สถิตย์ ผู้บังคับหมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการเป็นผู้แทน ในกา

Release Date : 20-05-2022 00:00:00
กองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ ได้รับมอบเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน 6 ลำ พร้อมทั้งเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก กรมอู่ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก  ยุทธพล สิงห์สถิตย์  ผู้บังคับหมวดเรือที่ 3  กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการเป็นผู้แทน ในกา

ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 กองเรือลำน้ำ 
กองเรือยุทธการ ได้รับมอบเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ)
จำนวน 6 ลำ พร้อมทั้งเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก กรมอู่ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก 
ยุทธพล สิงห์สถิตย์ 
ผู้บังคับหมวดเรือที่ 3 
กองเรือลำน้ำ
กองเรือยุทธการเป็นผู้แทน ในการรับมอบเรือดังกล่าว ณ กองบัญชาการ
กองเรือลำน้ำ 
กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ ได้รับมอบเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน 6 ลำ พร้อมทั้งเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก กรมอู่ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก  ยุทธพล สิงห์สถิตย์  ผู้บังคับหมวดเรือที่ 3  กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการเป็นผู้แทน ในกา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง