พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจิตอาสาของ กองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เนื่องในวันอาภากร วันที่ 19 พฤษภาคม ข

Release Date : 18-05-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจิตอาสาของ กองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เนื่องในวันอาภากร  วันที่ 19 พฤษภาคม  ข

ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจิตอาสาของ
กองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เนื่องในวันอาภากร 
วันที่ 19 พฤษภาคม 
ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งของทหารเรือไทย 
โดยกิจกรรม
ในวันนี้กำลังพลจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ ได้ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ระดับสูง
การจัดเก็บสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานใต้อาคารเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  
ณ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ตำบลสำโรง  อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายกองทัพเรือ ในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนร่วมกับชุมชน 
ให้มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี อย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในวันนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยทำภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองเรือลำน้ำ 
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจิตอาสาของ กองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เนื่องในวันอาภากร  วันที่ 19 พฤษภาคม  ข
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง