พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน"เดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ 99 ปี วันอาภากร" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Release Date : 08-05-2022 00:00:00
พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน"เดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ 99 ปี วันอาภากร" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน"เดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ 99 ปี วันอาภากร" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันและเดินระยะทาง 3 กิโลเมตร ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ 
ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และกำลังพลของ
กองเรือลำน้ำ จำนวน 10 นาย ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ดังกล่าวด้วย
#กองเรือลำน้ำ
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน"เดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ 99 ปี วันอาภากร" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง