พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และพิธีปลดทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ณ หน้าห้องธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ

Release Date : 29-04-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และพิธีปลดทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ณ หน้าห้องธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และพิธีปลดทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ณ หน้าห้องธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองเรือลำน้ำ 
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และพิธีปลดทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ณ หน้าห้องธงชัยเฉลิมพล กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง