กองทัพเรือ ตั้งจุดบริการประชาชน ภายใต้การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2565 ซึ่งหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือทั่วทุกภูมิภาคได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดช

Release Date : 12-04-2022 00:00:00
กองทัพเรือ ตั้งจุดบริการประชาชน  ภายใต้การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2565 ซึ่งหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือทั่วทุกภูมิภาคได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดช

#Songkran2022 
    กองทัพเรือ ตั้งจุดบริการประชาชน  ภายใต้การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2565 ซึ่งหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือทั่วทุกภูมิภาคได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้แก่ การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การบริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง การบริการห้องสุขา การตรวจสภาพและซ่อมแซมยานพาหนะ การบริการเครื่องดื่ม อาหารว่างและผ้าเย็น การบริการทางการแพทย์ การแจ้งเหตุร้องทุกข์ การบริการนวดผ่อนคลาย การแสดงดนตรี และการจำหน่ายของฝากและสินค้าราคาถูก โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด โดยมีจุดบริการประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 69 จุด  แยกเป็น
 
    - พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 6 จุดบริการ  
    - พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 1 จำนวน 11 จุด ในจังหวัดชลบุรี
    - พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 จำนวน 3 จุด ในจังหวัดสงขลา และสุราษฏร์ธานี
    - พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 จำนวน 11 จุด ในจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ และ สตูล
    - พื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จำนวน 20 จุด ตั้งแต่จังหวัด เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และ อุบลราชธานี
    - พื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จำนวน 13 จุด  ในจังหวัดจันทบุรี
    - พื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จำนวน 5 จุด ในจังหวัดนราธิวาส
 
    กองทัพเรือ พร้อมให้การสนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ โดยสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ ตั้งจุดบริการประชาชน  ภายใต้การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2565 ซึ่งหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือทั่วทุกภูมิภาคได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดช
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง