กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๙ อัตรา

Release Date : 05-04-2022 00:00:00
กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๙ อัตรา

กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๙ อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็ปไชต์ https://rtn.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดตามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.fb.com/RTNperson

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๙ อัตรา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง