พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังพลจิตอาสา ของกองเรือลำน้ำ จำนวน 15 นาย ร่วมกับสำนักงานเขตบางนา พร้อมด้วย นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา และคณะผู้บริหารเขตบางนา ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จั

Release Date : 05-04-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังพลจิตอาสา ของกองเรือลำน้ำ  จำนวน 15 นาย ร่วมกับสำนักงานเขตบางนา   พร้อมด้วย นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา และคณะผู้บริหารเขตบางนา ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จั

 
ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 0900 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังพลจิตอาสา ของกองเรือลำน้ำ  จำนวน 15 นาย ร่วมกับสำนักงานเขตบางนา   พร้อมด้วย นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา และคณะผู้บริหารเขตบางนา ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางนานอก โดย
กิจกรรมฯประกอบด้วยการทำความสะอาดฉีดล้างลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในวัด 
เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2565 วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
และเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการทำประโยชน์ให้กับสาธารณชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนร่วมกับชุมชน ให้มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยทำภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังพลจิตอาสา ของกองเรือลำน้ำ  จำนวน 15 นาย ร่วมกับสำนักงานเขตบางนา   พร้อมด้วย นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา และคณะผู้บริหารเขตบางนา ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จั
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง