ประกาศผลสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

Release Date : 30-03-2022 00:00:00
ประกาศผลสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

http://www.navedu.navy.mi.th/nrj2565/NRS_65_FINALTEST.pdf

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประกาศผลสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง