พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ดูแลพื้นที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งตรวจที่ดินกองทัพเรือ ที่ให้กอง

Release Date : 30-03-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ดูแลพื้นที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งตรวจที่ดินกองทัพเรือ ที่ให้กอง

ในวันพุธที่ ๓๐ มี.ค.๖๕ 
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 
พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ดูแลพื้นที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งตรวจที่ดินกองทัพเรือ ที่ให้กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการใช้ประโยชน์ แปลงที่ ๓ เนื้อที่ประมาณ ๓๙ ไร่เศษ แปลงที่ ๕ เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๖ ไร่เศษ และแปลงที่ ๖ เนื้อที่ประมาณ ๑,๓๒๙ ไร่เศษ รวมทั้งหมด ๒,๓๗๔ ไร่เศษ พร้อมทั้งนำกำลังพลพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ และมอบนโยบาย ให้ดูแลพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ดูแลพื้นที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งตรวจที่ดินกองทัพเรือ ที่ให้กอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง