นาวาเอก ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้เลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๙ นาย โดยมี รองเสนาธิการ กองเรือลำน้ำ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที

Release Date : 14-03-2022 00:00:00
นาวาเอก ณฐพัฒน์  ซื่อมงคล รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้เลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๙ นาย โดยมี รองเสนาธิการ กองเรือลำน้ำ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที

ในวันจันทร์ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นาวาเอก ณฐพัฒน์  ซื่อมงคล รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้เลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๙ นาย โดยมี รองเสนาธิการ กองเรือลำน้ำ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 
ณ ห้องเอนกประสงค์ 
กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก ณฐพัฒน์  ซื่อมงคล รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้เลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๙ นาย โดยมี รองเสนาธิการ กองเรือลำน้ำ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง