พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ จำนวน ๕๐ นาย พร้อมอุปกรณ์ ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่ ถนนทางเข้าหน้าประตู กองเรือลำน้ำ ไปถึงถนนทางเข้า แฟลตทหารเรือบางนา

Release Date : 10-03-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ จำนวน ๕๐ นาย พร้อมอุปกรณ์ ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่ ถนนทางเข้าหน้าประตู กองเรือลำน้ำ ไปถึงถนนทางเข้า แฟลตทหารเรือบางนา

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดถนน ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้ากองเรือลำน้ำ ไปจนถึงถนนทางเข้าแฟลตทหารเรือบางนา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ จำนวน ๕๐ นาย พร้อมอุปกรณ์ ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่ ถนนทางเข้าหน้าประตู กองเรือลำน้ำ ไปถึงถนนทางเข้า แฟลตทหารเรือบางนา โดยมีการกำจัดวัชพืช และขยะริมคลองรอบพื้นที่ ปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และพัฒนาพื้นที่ถนนทางเข้าหน่วย  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ จำนวน ๕๐ นาย พร้อมอุปกรณ์ ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่ ถนนทางเข้าหน้าประตู กองเรือลำน้ำ ไปถึงถนนทางเข้า แฟลตทหารเรือบางนา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง