การเตรียมการออกเรือ ของ กลน.

Release Date : 02-03-2022 00:00:00
การเตรียมการออกเรือ ของ กลน.

 
เรือ AB
 
1.การเตรียมการก่อนออกเรือเครื่อง AB
https://youtu.be/z1bX4UE5cO8
 
2.การเดินเครื่องเรือ AB
https://youtu.be/byBSmMPKWUM
 
3.การเลิกเครื่องเรือ AB
https://youtu.be/sgL-7MRbMnU
 
 
เรือ PBR
 
1.การเตรียมการก่อนการเดินเครื่องเรือ PBR
https://youtu.be/Mi_exgwPJbw
 
2.การเดินเครื่องเรือ PBR
https://youtu.be/ug6SZBQd1I4
 
3.การเลิกเครื่องเรือ PBR
https://youtu.be/vGH26U1gHxY
 
 
เรือ Soc r
 
1.การเตรียมการก่อนการเดินเครื่องเรือ SOC-R
https://youtu.be/zPheuGNjhdw
 
2.การเดินเครื่องเรือ SOC-R
https://youtu.be/38Liw5SnLOg
 
3.การเลิกเครื่องเรือ SOC-R
https://youtu.be/gIHi5h8Fcq0