นาวาเอก Mathew A Barker ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐ และนาวาโท Shoultz ผบ.Special Boat Team 22 (SBT - 22) พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เพื่อเป็นการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการฝึกระหว่าง ก

Release Date : 24-02-2022 00:00:00
นาวาเอก Mathew A Barker ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐ และนาวาโท Shoultz ผบ.Special Boat Team 22 (SBT - 22)  พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับ  พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์   ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เพื่อเป็นการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการฝึกระหว่าง ก

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ.65 ระหว่างเวลา 1000-1030 
นาวาเอก Mathew A Barker ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐ และนาวาโท Shoultz ผบ.Special Boat Team 22 (SBT - 22) 
พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับ 
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  
ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เพื่อเป็นการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการฝึกระหว่าง
กองทัพเรือ(กลน กร. กับ SBT - 22 ) ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และแสดงถึงมิตรไมตรีอันดี ที่กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก Mathew A Barker ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐ และนาวาโท Shoultz ผบ.Special Boat Team 22 (SBT - 22)  พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับ  พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์   ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เพื่อเป็นการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการฝึกระหว่าง ก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง