พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะ ผู้อำนวยการฝึก การฝึกเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยของ ของกองเรือลำน้ำ ประจำปี งป.๖๕ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้ารับการฝึกฯ พร้อมฟังบรรยายสรุปและชมการสาธิตการฝึกตามแผนเ

Release Date : 21-02-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะ ผู้อำนวยการฝึก การฝึกเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยของ ของกองเรือลำน้ำ ประจำปี งป.๖๕ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้ารับการฝึกฯ พร้อมฟังบรรยายสรุปและชมการสาธิตการฝึกตามแผนเ

ในจันทร์ที่ ๒๑ ก.พ.๖๕ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะ ผู้อำนวยการฝึก การฝึกเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยของ ของกองเรือลำน้ำ ประจำปี งป.๖๕ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้ารับการฝึกฯ พร้อมฟังบรรยายสรุปและชมการสาธิตการฝึกตามแผนเผชิญเหตุตามยุทธวิธีการปฏิบัติการตามลำน้ำ การฝึกในหัวข้อต่างๆของส่วนสนับสนุนการฝึกพร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการฝึกถวายความปลอดภัย การฝึกในครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ณ วัดแสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะ ผู้อำนวยการฝึก การฝึกเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยของ ของกองเรือลำน้ำ ประจำปี งป.๖๕ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้ารับการฝึกฯ พร้อมฟังบรรยายสรุปและชมการสาธิตการฝึกตามแผนเ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง