พลเรือตรีปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ(ผบ.กลน.กร.) และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)

Release Date : 11-02-2022 00:00:00
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ(ผบ.กลน.กร.) และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)

ในวันที่ ๙-๑๑ ก.พ.๖๕ 
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ(ผบ.กลน.กร.)
และคณะ
ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) 
เขตหนองคายประกอบด้วย  สน.เรือเชียงคาน
สน.เรือสังคม
สน.เรือบึงกาฬ
สน.เรือศรีเชียงใหม่
สน.เรือรัตนวาปี
สน.เรือหนองคาย
นร.โพนพิสัย
เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ของ กองเรือลำน้ำ ที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่ห่างไกล มีภารกิจเสี่ยงอันตราย จากผู้กระทำความผิดกฏหมาย ในรูปแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ(ผบ.กลน.กร.) และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง