พลเรือตรีปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (ผบ.กลน.กร.) และคณะนายทหารของ กองเรือลำน้ำ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) เขตอุบลราชธานี

Release Date : 20-01-2022 00:00:00
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (ผบ.กลน.กร.) และคณะนายทหารของ กองเรือลำน้ำ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)  เขตอุบลราชธานี

  ใน ๒๐ ม.ค.๖๕ พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
(ผบ.กลน.กร.)
และคณะนายทหารของ
กองเรือลำน้ำ
ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) 
เขตอุบลราชธานี พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม สถานีเรือเขมราฐ และสถานีเรือโขงเจียม 
 เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานพร้อมให้คำแนะนำ และให้กำลังใจแก่กำลังพล กลน. ที่ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ห่างไกล มีภารกิจเสี่ยงอันตราย ณ กองบังคับการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี  อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานีและ สถานีเรือโขงเจียม อ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (ผบ.กลน.กร.) และคณะนายทหารของ กองเรือลำน้ำ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)  เขตอุบลราชธานี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง