พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 17-01-2022 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ม.ค.๖๕ พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๐ นาย โดยมี 
รอง ผบ.กลน. และนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 
ณ ห้องเอนกประสงค์ 
กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 
 
 
.

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง