พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ อ่านคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ

Release Date : 17-01-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ อ่านคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ

#วันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ
 
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  ฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕
 
เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ อ่านคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ของผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕  ณ ลานหน้ากองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 
#กองทัพเรือ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
 
 
....

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ อ่านคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง