พลเรือตรีปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ(ผบ.กลน.กร.) และคณะนายทหารของ กองเรือลำน้ำ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) เขตเชียงราย

Release Date : 24-12-2021 00:00:00
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ(ผบ.กลน.กร.) และคณะนายทหารของ กองเรือลำน้ำ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)  เขตเชียงราย

 ใน ๒๓ ธ.ค.๖๔ พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ(ผบ.กลน.กร.)
และคณะนายทหารของ
กองเรือลำน้ำ
ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) 
เขตเชียงราย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม สถานีเรือเชียงแสน 
และชมการสาธิตการฝึกการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงของกำลังพล เพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วย และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล
ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ห่างไกล มีภารกิจเสี่ยงอันตราย ณ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย อ.เชียงแสน จว.เชียงราย
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ(ผบ.กลน.กร.) และคณะนายทหารของ กองเรือลำน้ำ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)  เขตเชียงราย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง