พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ ของกองเรือลำน้ำ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ประจำปี งบประมาณ 2565

Release Date : 09-12-2021 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ  ของกองเรือลำน้ำ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ประจำปี งบประมาณ 2565

ในวันอังคารที่ 7 ธ.ค.64 
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ  ของกองเรือลำน้ำ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ประจำปี งบประมาณ 2565 พร้อมชมการปฏิบัติของกำลังพล และชมการฝึกที่สำคัญในหัวข้อการฝึกการแทรกซึม - การถอนตัว และการโจมตีที่หมายบนฝั่ง ด้วยเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (รตล.) และเรือเร็วจู่โจมลำน้ำ (จล.)
ณ วัดบ้านถ้ำ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง  จว.กาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ  ของกองเรือลำน้ำ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ประจำปี งบประมาณ 2565
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง