นาวาเอก สถาพร สร้อยสอาด รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564

Release Date : 04-12-2021 00:00:00
นาวาเอก สถาพร สร้อยสอาด รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564

ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นาวาเอก สถาพร สร้อยสอาด รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ไต้ร่ม
พระบารมีทั่วราชอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรม 
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข
แก่ปวงชนชาวไทย ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกร ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จึงได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3
กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
.

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก สถาพร สร้อยสอาด รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง