พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้เลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 6 นาย โดยมี รอง ผบ.กลน.และนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่

Release Date : 23-11-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้เลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 6 นาย โดยมี รอง ผบ.กลน.และนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่

ในวันอังคารที่ 23 พ.ย.64 พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้เลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 6 นาย โดยมี รอง ผบ.กลน.และนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 
ณ ห้องเอนกประสงค์ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพฯ
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้เลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 6 นาย โดยมี รอง ผบ.กลน.และนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง