พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือลำน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพฯ

Release Date : 23-11-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือลำน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพฯ

ใน วันจันทร์ที่ 22 พ.ย.64
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือลำน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพฯ 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือลำน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง