พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ กองทัพเรือ ให้โอวาทกับกำลังพล ของศูนย์ช่วยเหลือฯ และ ลงเรือตรวจความพร้อมของ หน่วยเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใ

Release Date : 19-11-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ กองทัพเรือ ให้โอวาทกับกำลังพล ของศูนย์ช่วยเหลือฯ และ ลงเรือตรวจความพร้อมของ หน่วยเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใ

ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ย.64 เวลา 1630 พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ กองทัพเรือ ให้โอวาทกับกำลังพล ของศูนย์ช่วยเหลือฯ และ ลงเรือตรวจความพร้อมของ หน่วยเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาลอยกระทงตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ว่ากองทัพเรือจะคอยดูแลประชาชน ตลอด 24 ชม. ในคืนวันลอยกระทง พบเห็นผู้ประสบภัยทางน้ำ โปรดโทร สายด่วน 1696 หรือ 02-475 3093-4 และ
02 -412 6963

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ กองทัพเรือ ให้โอวาทกับกำลังพล ของศูนย์ช่วยเหลือฯ และ ลงเรือตรวจความพร้อมของ หน่วยเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง