พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังพล ของกองเรือลำน้ำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป ณ บริเวณลานหน้า บก.ทร. พระราชวังเดิม เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ของพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

Release Date : 19-11-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังพล ของกองเรือลำน้ำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป  ณ บริเวณลานหน้า บก.ทร. พระราชวังเดิม เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ของพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

วันศุกร์ที่ 19 พ.ย.64 พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังพล ของกองเรือลำน้ำ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป 
ณ บริเวณลานหน้า บก.ทร. พระราชวังเดิม เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ของพื้นที่ กทม.และปริมณฑล 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังพล ของกองเรือลำน้ำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป  ณ บริเวณลานหน้า บก.ทร. พระราชวังเดิม เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ของพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง