กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เตรียมพร้อมช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในประเพณีลอยกระทง โดยมีการจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตามรายล่ะเอียด ดัังนี้

Release Date : 18-11-2021 00:00:00
กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เตรียมพร้อมช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในประเพณีลอยกระทง โดยมีการจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตามรายล่ะเอียด ดัังนี้

กองทัพเรือ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ขอให้พี่น้องประชาชน มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพเรือ หากมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชน  
โดย กองทัพเรือ เตรียมพร้อมช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในประเพณีลอยกระทง  และได้มีการจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ หากต้องการความช่วยเหลือ หรือมีภัยทางน้ำโปรดแจ้ง  1696 หรือ 02-4753093 -4 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
#กองทัพเรือเพื่อประชาชน
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เตรียมพร้อมช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในประเพณีลอยกระทง โดยมีการจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตามรายล่ะเอียด ดัังนี้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง