พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการนำกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ โดยจัดกำลังพลจากกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จำนวน 20 นาย พัฒนาพื้นที่รับผิดชอบบริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถึงสะพานข้ามคลองมอ

Release Date : 01-11-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการนำกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ โดยจัดกำลังพลจากกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จำนวน 20 นาย พัฒนาพื้นที่รับผิดชอบบริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถึงสะพานข้ามคลองมอ

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กำหนดให้ ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมการในพิธีถวายผ้าพระกฐินหลวงประจำปี 2564 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน ทร. จัดกำลังพลและผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งกิจกรรมจิตอาสาฯ ออกเป็น 3 พื้นที่  โดยในส่วนของพื้นที่เส้นทางเสด็จผ่านหน่วยที่ตั้ง ของ ทร.ที่มีที่ตั้งติดถนนอรุณอมรินทร์ มีหน่วยงานร่วมกิจกรรม 4 หน่วย คือ พธ.ทร  อธบ.อร. กลน.กร. และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 
ในวันที่ 1 พ.ย.64 นั้นพล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการนำกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ โดยจัดกำลังพลจากกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จำนวน 20 นาย พัฒนาพื้นที่รับผิดชอบบริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถึงสะพานข้ามคลองมอญ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการนำกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ โดยจัดกำลังพลจากกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จำนวน 20 นาย พัฒนาพื้นที่รับผิดชอบบริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถึงสะพานข้ามคลองมอ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง