พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร.และคณะเข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.อธบ.อร. เพื่อปรึกษาหารือในการซ่อมทำเรือและภารกิจของกองเรือล้ำน้ำ กองเรือยุทธการ

Release Date : 28-10-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร.และคณะเข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.อธบ.อร. เพื่อปรึกษาหารือในการซ่อมทำเรือและภารกิจของกองเรือล้ำน้ำ กองเรือยุทธการ

ในวันที่ 28 ต.ค.64 เวลา 0915 พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร.และคณะเข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.อธบ.อร. เพื่อปรึกษาหารือในการซ่อมทำเรือและภารกิจของกองเรือล้ำน้ำ กองเรือยุทธการ

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร.และคณะเข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.อธบ.อร. เพื่อปรึกษาหารือในการซ่อมทำเรือและภารกิจของกองเรือล้ำน้ำ กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง