หมู่เรือถวายอารักขาพระตำหนักจังหวัดปทุมธานี (มป.14) และ หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ 401 (ฉก.กร.401) โดย หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ 1(นชภ.1) นำกำลังพลร่วมกับชาวบ้านวางแนวกระสอบทรายสร้างคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมวัดศรีรัตนาราม (บางพัง) อ.ปากเกร็ด จว

Release Date : 09-10-2021 00:00:00
  หมู่เรือถวายอารักขาพระตำหนักจังหวัดปทุมธานี (มป.14) และ หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ 401 (ฉก.กร.401) โดย หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ 1(นชภ.1) นำกำลังพลร่วมกับชาวบ้านวางแนวกระสอบทรายสร้างคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมวัดศรีรัตนาราม (บางพัง) อ.ปากเกร็ด จว

  หมู่เรือถวายอารักขาพระตำหนักจังหวัดปทุมธานี (มป.14) และ หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ 401 (ฉก.กร.401) โดย หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ 1(นชภ.1) นำกำลังพลร่วมกับชาวบ้านวางแนวกระสอบทรายสร้างคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมวัดศรีรัตนาราม (บางพัง) อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี   
 
เมื่อวันที่ 7 ต.ค.64 
เวลา 2100 - 2300 น.อ.รักพงษ์ ตัณฑสุวรรณ ผบ.มป.14 ได้จัดกำลังพล มป.14 , ฉก.กร.401(นชภ.1) และชาวบ้านในชุมชนวัดบางพังพร้อมพาหนะ ร่วมวางแนวกระสอบทรายสร้างคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมวัดศรีรัตนาราม(บางพัง) เป็นระยะทาง 20 เมตร  ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เหนือน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีน้ำเอ่อล้นไหลท่วมคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมทำความเสียหายและเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนที่ติดกับแม่น้ำมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ใน อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 
 
ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาในพื้นที่ที่ ทร. รับผิดชอบ/หรือพื้นที่ใกล้เคียง ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นเร่งด่วน หน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (นบภ.กลน.กร.) ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมเข้าช่วยเหลือในทุกพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได้ทันที
 
แผนกกิจการพลเรือน กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
  หมู่เรือถวายอารักขาพระตำหนักจังหวัดปทุมธานี (มป.14) และ หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ 401 (ฉก.กร.401) โดย หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ 1(นชภ.1) นำกำลังพลร่วมกับชาวบ้านวางแนวกระสอบทรายสร้างคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมวัดศรีรัตนาราม (บางพัง) อ.ปากเกร็ด จว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง