พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร./ผอ.นบภ.กลน.กร. และคณะฯ พร้อมกำลังพลจิตอาสา ทร. จัดเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ เรือ ล.147 เดินทางไปมอบถุงยังชีพประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูปไวไว น้ำดื่ม ยารักษาโรค และหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการช

Release Date : 09-10-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร./ผอ.นบภ.กลน.กร. และคณะฯ พร้อมกำลังพลจิตอาสา ทร. จัดเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ เรือ ล.147 เดินทางไปมอบถุงยังชีพประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูปไวไว น้ำดื่ม ยารักษาโรค และหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการช

ใน 8 ต.ค.64 เวลา1000 พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร./ผอ.นบภ.กลน.กร. และคณะฯ พร้อมกำลังพลจิตอาสา ทร. จัดเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ เรือ ล.147 เดินทางไปมอบถุงยังชีพประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูปไวไว น้ำดื่ม ยารักษาโรค และหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบ้านเรือนชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงหน่วยงาน ทร. บริเวณชุมชนสันติชนสงเคราะห์ คลองบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  
 
จากนั้นเวลา 1145 พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร./ผอ.นบภ.กลน.กร. และคณะฯเดินทางไปตรวจความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย มว.เรือที่ 3 กลน.กร. (นบภ.กลน.กร.)และตรวจสอบความพร้อมเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร./ผอ.นบภ.กลน.กร. และคณะฯ พร้อมกำลังพลจิตอาสา ทร. จัดเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ เรือ ล.147 เดินทางไปมอบถุงยังชีพประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูปไวไว น้ำดื่ม ยารักษาโรค และหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการช
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง